Projektimi dhe Design

Ekipi ynë do të krijojë një sistem te qendrueshem , i projektuar për të kursyer dhe ulur  faturën tuaj të energjisë.

Aplikimi për lejet

Koordinatorët tanë të projektit do të kujdesen për të gjitha lejet dhe dokumentet e nevojeshme që kërkohen per sistemin PV.

Instalimi

Gjatë instalimit, do të sigurohemi që çdo gjë të shkojë pa probleme dhe do ta informojme kientin për të gjitha hapat e ndjekur

Konsulence

Ekipi yne eshte i gatshem per te ndihmuar klientin per te llogaritur paraprakisht madhesine e sistemit qe atij i duhet.

Let Sun Run your Life

A po kërkoni të bëni një investim të gjatë ne sisteme PV

  • Mos e lini punën ne dorën e njerësve pa përvojë
  • Jetëgjatësia e sistemit > 30 vjet
  • Zgjidhja e problemeve
  • Zgjidhja e saktë
  • Zgjedhja profesionale e produkteve
  • Monitorim dhe shërbim të rregullt
  • Aftësi për të bërë punën e garantuar
  • Zgjidh Get Solar shpk – pjesë e një familjeje te madhe sistemesh PV

Partneret