SmartWatt

Impiant fotovoltaik i instaluar me sukses për klientin tonë SmartWatt shpk ne zonen e Fierit pjese e ETS GROUP.

2MW
Fier